סידני גשר

ניו זילנד

ניו זילנד

 

 ראשי  |  הגירה לניו זילנד על בסיס מקצוע הגירה עסקית  |  הגירה על בסיס משפחה

 
דף ראשי > הגירה > הגירה לניו זילנד על בסיס עסקים

באפשרותך לקבל תושבות קבע בקטגורית משקיע (Investor), יזם (Entrepreneur), או עובד בעסק העובר מקום. בנוסף, קיימת קטגוריה עסקית אחרת – אשרת עסקים לטווח ארוך (Long Term Business Visa) שהינה קטגורית כניסה זמנית שמטרתה להוביל לתושבות קבע תחת קטגורית היזם. אלו המבקשים להקים עסק בניו זילנד יכולים לקבל היתר עבודה (Work Permit) בהתאם למדיניות אשרת העסקים לטווח ארוך ולהגיש בקשה לתושבות קבע הנכללת בקטגורית היזם לאחר שלוש שנים.

קטגוריית המשקיע

קטגורית המשקיע פועלת בהתאם לאותם כללים של קטגוריית המהגר המומחה מבחינה זו שהפונים קודם כל מגישים "הבעת עניין" ולאחר מכן מוזמנים להגיש בקשה לתושבות קבע, אם הבעת העניין עומדת בדרישות המינימליות.

אם תגיש הבעת עניין הנכללת בקטגורית היזם, תוזמן להגיש בקשה לתושבות קבע רק אם משרד ההגירה של ניו זילנד יראה בך:
 • בן 55 שנים או פחות

 • בריא והגון

 • עומד בדרישות המינימליות של ידיעת אנגלית ברמה סבירה

 • בעל חמש שנות נסיון עסקי או יותר

 • בעל אפשרות להשקיע 2 מיליון דולר ניו זילנדי לחמש שנים.

יהיה עליך לציין אלו סימוכין יתמכו בטענותיך בטופס הבעת העניין, אך לא תזדקק לספק אותם באופן מעשי עד שתגיש בקשה לתושבות קבע.

על כל הכספים להיות מורווחים בצורה חוקית ושייכים לך בלבד, או בשותפות עם בן/בת הזוג שלך וילדיך הנתמכים על ידך. אם הכספים בבעלות חלקית של בן/בת הזוג שלך, עליכם לחיות במערכת יחסים יציבה וכנה במשך 12 חודשים לפחות ולעמוד בדרישות המינימליות להכרה בזוגיות (ראה עמ' 14) על מנת שיהיה ניתן לקבל את הכספים.

אם בקשתך תאושר, היתרך יכלול תנאים מסוימים שיוטלו עליך למשך חמש שנים – תקופת ההשקעה (ראה דרישות להיתר או אשרת תושבות קבע בעמ' 3).  במסגרת תנאים אלו עליך:

 • להחזיק בהשקעה בניו זילנד למשך חמש שנים

 • להפוך את ניו זילנד למקום מגוריך העיקרי

 • להשתתף בפיקוח והערכה כנדרש ממשרד העבודה

כספיך יוחזקו ברשות ממשלת ניו זילנד למשך חמש שנים ויחושבו בהתאם לאינפלציה בתקופה זו. לא תוכל לבחור להשקיע את הכספים בכל דרך אחרת. לאחר שנתיים, תוכל להגיש בקשה ל-INZ למשוך עד למחצית מכספך כדי להשקיע בעסק המועיל לניו זילנד. יהיה עליך להגיש תוכנית עסקית ולשלם אגרה.

בסוף תקופת חמש השנים, משרד ההגירה של ניו זילנד יחזיר לך את הכספים, ויחושבו בהתאם לאינפלציה ולמסים. בתוך שלושה חודשים מסוף תקופת חמש השנים יהיה עליך להציג ראיה לכך שעמדת בתנאים שהוטלו על היתרך. אם עמדת בתנאים, משרד ההגירה של ניו זילנד ינפיק עבורך היתר תושבות קבע חדש ללא התנאים. אם לא עמדת בתנאים, ישלל היתרך.

קטגורית היזם

כדי להכנס תחת קטגורית היזם, עליך לעמוד בתנאים הבאים:

 • הקמת עסק בהצלחה בניו זילנד המביא תועלת לניו זילנד (ראה להלן)

 • הינך בריא ובעל אופי ראוי

 • הינך עומד בדרישות מינימליות של ידיעת אנגלית ברמה סבירה

 • לא הגשת בקשה או הנך זכאי להטבות סעד בניו זילנד.

הקמת עסק בהצלחה בניו זילנד, אם:

 • הקמת או רכשת או השקעת בצורה ניכרת (לפחות 25% מאחזקת מניות העסק) בעסק הפועל בניו זילנד

 • העסק קיים כבר לפחות שנתיים

 • עבדת בצורה חוקית בניו זילנד בעסק זה במשך שנתיים לפחות.

עסק נחשב כמביא תועלת לניו זילנד אם הוא מקדם את צמיחתה הכלכלית של ניו זילנד, לדוגמה:

 • החדרה או שיפור של טכנולוגיה, ניהול או מיומנויות טכניות חדשים או קיימים, או

 • החדרה או שיפור של מוצרים, שירותים ושווקי יצוא חדשים או קיימים או

 • יצירה או הרחבת שווקי יצוא חדשים או קיימים או

 • יצירת הזדמנויות עבודה חדשות או

 • החייאת עסק קיים.

העסק חייב להסחר ברווחיות ביום בו אתה מגיש את הבקשה או להיות בעל פוטנציאל לרווחיות בתוך 12 החודשים הבאים.

 


צור קשר  |  מי אנחנו  |  תנאי שימוש  |  פרסם אצלנו  

 

  Copyright © New Zealand

 

 
דגל אוסטרליה

דף הבית
רקע
ויזות
הגירה
לימודים
טיול
ערים
אוסטרליה