סידני גשר

ניו זילנד

ניו זילנד

 

 דף הבית  |  צור קשר  מי אנחנו  |   פרסם אצלנו

 
דף ראשי > תנאי שימוש
 

התנאים המפורטים להלן מהווים הסכם משפטי מחייב בינך, הגולש,(להלן :"הגולש") לבין NewZealand.co.il (להלן: "החברה").
ההסכם בא להסדיר את תנאי השימוש והגלישה באתר newzealand.co.il ( להלן: "האתר").

מאחר והאתר עוצב להעניק לך גלישה מהנה ואינפורמטיבית וכמו כן זרימה והחלפה של מידע על אוסטרליה, הינך נדרש לקרוא הסכם זה בקפידה.
אם אינך מסכים להוראה כלשהי מהוראות הסכם זה, עליך להימנע מהשימוש והגלישה באתר.
זכויות היוצרים ושאר זכויות היוצרים הקנייניות באתר שייכות לחברה – באופן בלעדי. גלישתך לאתר ושימושך בשירותים שבאתר, מהווה הסכמה לעמוד בתנאי ההסכם.
תוכל להיכנס למסך זה, בכל זמן ע"י לחיצה על לחצן ה"תנאי שימוש" שנמצא בתחתית של כל אחד ממסכי האתר.


תנאים

1. זכות השימוש באתר הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. הגולש לא יעביר לאחר את זכותו לשימוש באתר, ו/או אינפורמציה הקשורה באתר, בתמורה או שלא בתמורה וכמו כן לא יתיר לצד שלישי כלשהו להשתמש בתוכנה או בעותק ממנה אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב.
כמו כן מתחייב הגולש שלא לגרום במחדל להעברה ו/או להפצה כאמור.

2. הגולש מתחייב לא לנסות להרוס, לשנות או להתערב בבסיסי הנתונים באתר או בתוכנה ו/או חומרה ו/או במידע והתמונות המופיעים באתר בשום אופן או צורה. כמו כן מתחייב הגולש לא להפריע לשימושם של גולשים אחרים באתר.

3. מוסבר בזאת לגולש כי האתר אינו מהווה סקירה של המידע באתרים המקושרים ולא מקשר את התוכן של כל האתרים המקושרים אליו או ממנו. לחיצה על קישור, תגרום לך לעזוב את האיזור שנמצא בשליטת החברה ועל כן האתר ו/או החברה אינם אחראים בשום צורה ואופן לתכנים או למעשים של אף אחד מהאתרים המקושרים. הכניסה לאתרים המקושרים הינה על אחריות הגולש בלבד.

4. החברה והאתר עושים מאמצים רבים להביא לך בנוסף למידע הקיים באתר, קישורים נוספים ומעניינים בתחום הקשור לאוסטרליה אשר אינם נמצאים תחת שליטתה של החברה. כשאתה נכנס לאחד מהקישורים הנ"ל, הינך עוזב את האיזור שנמצא בשליטת החברה, ועל כן החברה ו/או האתר אינם יכולים לקחת אחריות על כל נושא שיכול לעלות בעקבות גלישה לאתר אליו גלשת במידע הצבור אצלך וכמו כן אינה יכולה להיות אחראית לשירות ו/או למידע שניתן לך האתר אליו גלשת.

5. הגולש מצהיר כי ידוע לו כי האתר והשם  מוגנים ע"פ חוקי זכויות היוצרים. על כן כל העתקה ועשיית שימוש בהם בניגוד להסכמת האתר מהווה עבירה פלילית ועוולה אזרחית לפי חוק זכויות יוצרים.

6. המידע , המתכונים והקישורים המופיעים באתר, נאספו ע"י החברה לצורך מתן אינפורמציה לגולשים. החברה שואפת להעניק לגולשים חשיפה למידע עדכני, אך אינה מתחייבת לעדכן את המידע המופיע ו/או לתקנו.

7. יחד עם זאת, החברה שומרת על זכותה לשנות ו/או לעדכן ו/או למחוק מהאתר כל מידע שהוא לרבות קישורים לאתרים, בכל זמן שהוא מבלי לתת כל הודעה על כך לגולשים.

8. החברה אינה מציגה מביעה או רומזת על נכונות ו/או שלמות המידע המופיע באתר. כמו כן האתר או החברה ו/או מי מעובדיה, אינם לוקחים אחריות על כל נזק היה וייגרם באופן ישיר ו/או עקיף מהגלישה באתר, ו/או שימוש במידע המופיע בו.


9
. החברה ו/או מי מעובדיה ו/או שלוחיה לא יהיו אחראים לנזק היה וייגרם לך ו/או לצד ג' נזק ישיר או עקיף כתוצאה מאי יכולתך להיכנס לאתר בכל זמן נתון. כמו כן החברה ו/או מי מעובדיה ו/או שלוחיה לא יהיו אחראים בגין ווירוסים אשר נטען כי נגרמו לך מהגלישה באתר ו/או מהשירותים שהאתר העניק לך, ו/או כתוצאה מהסתמכותך על המידע המופיע באתר, ללא כל קשר להיקף ו/או סוג הטענה ו/או סוג הנזק שנטען כי נגרם לך.
כמו כן שימוש לא ע"פ תנאי הרשיון יגרום מיידית לביטול רשיון השימוש באתר.

10. עצם כניסתך לאתר, מהווה הסכמתך כי לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה בנדון.

11. החברה אינה אחראית לתוצאות השימוש באתר לרבות הפסד הכנסה ו/או הפסד רווח, עיכוב בפעילות הגולש ו/או נזק מסוג כלשהו לרבות בגין טעות בתוכנה, ו/או נתונים שגויים הגולש מסכים כי החברה אחריות החברה לתשלום פיצויים לגולש, במידה ותחול, מכל סיבה שהיא, לא תעלה בכל מקרה על התמורה ששולמה בפועל לחברה עבור השימוש בתוכנה.


גלישה מהנה

  

 

 


צור קשר  |  מי אנחנו  |  תנאי שימוש  |  פרסם אצלנו  

 

  Copyright © New Zealand

 

 
דגל אוסטרליה

דף הבית
רקע
ויזות
הגירה
לימודים
טיול
ערים
אוסטרליה